TMV Green OÜ koostöö OX2-ga

Rootsi taastuvenergia ettevõte OX2, mis tegutseb mitmel turul üle Euroopa, teeb Eestis koostööd TMV Green OÜ-ga. Koostöö algas 2022. aastal, eesmärgiga arendada umbes 500 MW ulatuses maismaa tuuleparke Eestis. TMV Green vastutab maa kasutamise, seadustamise ja võrguühenduste tagamise eest. OX2 tegeleb projektide portfelli finantseerimise, ehitamise ja tuuleparkide käitamisega. Alates 2018 aastast teevad OX2 ja TMV Greeni sõsarettevõtte TM Voima Oy koostööd Soomes.

 

„Tuuleenergia on kõige kuluefektiivsem viis elektri tootmiseks. Lisaks pakub tuuleenergia suurepärast võimalust Eestile oluliselt suurendada energiasõltumatust lühikese aja jooksul. Meie kogemuste ja oskusteabega, realiseerime projektid kiiresti ja kuluefektiivselt,“ ütles Teemu Loikkanen, OX2 Soome ja Balti piirkonna juht.

 

„Meie ühine eesmärk on toota puhast elektrienergiat ja muuta Eesti energiamajandust enam iseseisvamaks. Hetkel teostame läbirääkimisi maaomanike ja kohalike omavalitsustega, et leida sobivad alad tuuleparkidele. Koostöös OX2-ga on meil juurdepääs valdkonna uusimale tehnilisele know-howle ja saame tagada, et projektidele on tagatud asjakohane rahastamine ja ressursid,“ ütles TMV Greeni tegevjuht Kim Tahkoniemi.

 

„Teeme projektide erinevates etappides tihedat koostööd OX2 spetsialistidega. Tagame, et lubade faasis välja töötatud lahendused, on tehniliselt ja majanduslikult elujõulised ning projektide mõju kohalikele elanikele ja keskkonnale on minimeeritud,“ lisas TMV Greeni arendusjuht Jaanus Kivirand.

 

ROHKEM INFOT, PALUN VÕTKE ÜHENDUST:

Jaanus Kivirand arendusjuht, juhatuse liige
+372 5345 9304
jaanus.kivirand@tmvpower.ee

MEIE KOOSTÖÖPARTNERIST OX2

OX2 arendab, ehitab ja müüb taastuvenergia lahendusi suures mahus. OX2 pakub ka tuule- ja päikeseparkide haldamist pärast nende valmimist. OX2 arendusprojektide portfell koosneb nii ettevõtte enda arendatud kui ka muudest soetatud projektidest maismaa ja meretuule, päikese ja energiasalvestuse valdkonnas, erinevates arendusfaasides. Ettevõte on aktiivne ka teiste taastuvenergia tehnoloogiate põhinevate projektide arendamisel, nagu vesinik. OX2 tegutseb üheteistkümnel turul Euroopas: Rootsis, Soomes, Eestis, Leedus, Poolas, Rumeenias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas ja Ahvenamaal. Alates 2023. aastast tegutseb OX2 ka Austraalias. 2023. aasta müük oli umbes 7,8 miljardit SEK (ca 690 milj eurot). Ettevõttel on umbes 500 töötajat ja peakontor asub Stockholmis, Rootsis. OX2 on noteeritud Nasdaq Stockholmis alates 2022. aastast.

www.ox2.com

TMV GREEN Oü

TMV Green on pühendunud heitmevaba taastuvenergia projektide arendamisele ja rajamisele. Usume vastutustundlikesse teguviisidesse ja tugevatesse partnerlussuhetesse kohalike kogukondadega. TMV Green kavandab ja ehitab eelkõige tuuleenergia projekte, kuid huvitub ka päikeseenergia, energia salvestamise ja vesiniku tehnoloogiate arendamisest. Meie projektid on välja töötatud, arvestades kohalikke inimesi ja kogukondi ning austades loodust. Liituge meiega, et toetada rohelist energiat.

tmvgreen_contactus