Kujundame rohetulevikku!

TMV Green OÜ on asutatud 2020 aastal. Oleme tuuleparkide rajamiseks uurinud Eestis ligi sadat potentsiaalset tuuleala. Meil on 14 projekti arendusetapis ja kuus projekti järgmises etapis, kus analüüsitakse projekti teostatavust. Mõne projekti puhul teeme koostööd teiste arendajatega.

Mahult suurimaid maismaa tuuleparkide arendajaid Eestis

Meie eesmärk on edendada kodumaise rohelise energia tootmist, mis loob kasu kogu ühiskonnale. Me usume koostöösse kohalike inimeste, maaomanike ja kogukondadega. TMV Green on kasvanud mahult üheks suurimaks maismaa tuuleparkide arendajaks Eestis ja me teeme koostööd OX2-ga, kes on üks Euroopa juhtivaid taastuvenergia arendajaid. Meil on ehitusõigused ligi 6000 hektarile ja meie tuuleparkide projektide maht Eestis on ligi 2000 MW. Tunneme uhkust, et saame olla partneriks suurtele maaomanikele: Tornator, Estonian Sustainable Forestry, Karusambla, Södra Metsad, EREMKA, Männikus, Artiston ja Roger Puit.

„Pühendume tuuleenergia arendamisele maismaal, sest usume kindlalt, et see on üks kõige jätkusuutlikumaid ja tõhusamaid energia tootmise viise, mis on samal ajal ka üks keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid. Mõistame maismaa tuuleenergia vajadust Eestis ja teame, kui oluline on tuuleparkide optimaalsete asukohtade valik. Kohaliku ettevõttena oleme isiklikult rääkinud läbi kõik sõlmitud maalepingud. Tänu TMV Grupi ja OX2 koostööle, on meie meeskonnnal laialdased kogemused energia tootmise arendamisel ja tuuleparkide ehitamisel ning käitamisel.“

– Jaanus Kivirand, juhatuse esimees

Meie väärtused

TMV Green on pühendunud ja usaldusväärne partner kõigile osapooltele. Meie väärtused peegeldavad seda, mis on meile oluline ja koos meie eesmärgiga pakkuda jätkusuutlikku kohalikku energiat Eestile, juhivad nad meie tööd ja püüdlusi pidevaks parendamiseks.

Julgus – julgeme mõelda suurelt ja teha kaalukaid otsuseid.

Professionaalsus
 – seame endale kõrged eesmärgid, tegutseme innovaatiliselt ja suhtleme avatult.

Jätkusuutlikkus
 – jätkusuutlikkus on prioriteet kõiges, mida me teeme. Teame, et maailm vajab üha rohkem energiat ja see peab olema taastuvenergia.

Usaldusväärsus
 – peame oma lubadustest kinni, meile on olulised vastastikku lugupidavad ja ausad suhted partnerite, kolleegide ja kõigi teistega. Maaomanikud, kohalikud omavalitsused ja elanikud on meie projektide kõige olulisemad osapooled.