Töötame ühiselt roheenergia nimel

Usume TMV Greenis, et edu seisneb avatud aruteludes ja koostöös. Meie jaoks on tuuleparkide planeerimisel ja arendamisel esmatähtis kuulata kohalikke elanikke, maaomanikke ja kogukondi ning nendega arvestada. Hoolime kõiges, mida teeme, looduse ja keskkonna heaolust. Järgime hea juhtimistava põhimõtteid ja oleme sotsiaalselt vastutustundlikud – ootame seda ka oma partneritelt.

Oleme pühendunud:

1.

Teeme koostööd kohalike elanike, ettevõtete ja omavalitsustega, kuulates päriselt kõiki osapooli. Püüame kaasata kohalikke kogukondi oma projektidesse.

2.

Meie planeeritud projektid on põhjalikult läbimõeldud, pälvides kohaliku kogukonna ja omavalitsuse heakskiidu. Veendume, et projektid oleksid praktilised, tulusad ja jätkusuutlikud nii majanduslikult kui ka keskkonna seisukohalt.

3.

Töötame selle nimel, et kaasata oma projektidesse kohalikku tööjõudu ja ettevõtteid.

4.

Meie eesmärk on viia projektid edukalt ellu, tagades, et need oleksid kavandatud, ehitatud ja finantseeritud parimal võimalikul viisil. Selle saavutamiseks oleme valinud oma partneriks OX2, kes on üks juhtivaid tuuleenergia arendajaid Euroopas.

„Pühendume tuuleenergia arendamisele maismaal, sest usume kindlalt, et see on üks kõige jätkusuutlikumaid ja tõhusamaid energia tootmise viise, mis on samal ajal ka üks keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid. Mõistame maismaa tuuleenergia vajadust Eestis ja teame, kui oluline on tuuleparkide optimaalsete asukohtade valik. Kohaliku ettevõttena oleme isiklikult rääkinud läbi kõik sõlmitud maalepingud. Tänu TMV Grupi ja OX2 koostööle, on meie meeskondadel laialdased kogemused energia tootmise arendamisel ja tuuleparkide ehitamisel ning käitamisel.“

– Jaanus Kivirand, juhatuse esimees

Meie väärtused

TMV Green on pühendunud ja usaldusväärne partner kõigile osapooltele. Meie väärtused peegeldavad seda, mis on meile oluline ja koos meie eesmärgiga pakkuda jätkusuutlikku kohalikku energiat Eestile, juhivad nad meie tööd ja püüdlusi pidevaks parendamiseks.

Julgus – julgeme mõelda suurelt ja teha kaalukaid otsuseid.

Professionaalsus
– seame endale kõrged eesmärgid, tegutseme innovaatiliselt ja suhtleme avatult.

Jätkusuutlikkus
– jätkusuutlikkus on prioriteet kõiges, mida me teeme. Teame, et maailm vajab üha rohkem energiat ja see peab olema taastuvenergia.

Usaldusväärsus
– peame oma lubadustest kinni, meile on olulised vastastikku lugupidavad ja ausad suhted partnerite, kolleegide ja kõigi teistega. Maaomanikud, kohalikud omavalitsused ja elanikud on meie projektide kõige olulisemad osapooled.